PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Przetarg nieograniczony - Zintegrowane laboratorium akwizycji ruchu

Postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia, montaż i uruchomienie  „Zintegrowanego laboratorium akwizycji ruchu” wraz ze szkoleniami z użytkowania systemu w ramach Projektu „System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej”, realizowanego w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj