PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie systemu identyfikacji wizualnej oraz graficzne przygotowanie akcydensów dla projektu w celu ich późniejszej realizacji (tj. komputerowe przygotowanie materiałów, które później będą powielane metodami poligraficznymi) dla projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030” prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Osi Priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.1 – Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 1.1.1 – Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

 

Zapytanie ofertowe

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj