PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Realizacja Dźwięku

Zakres tematyczny


Skrócony opis zagadnień omawianych w ramach poszczególnych przedmiotów.

Przedmiot Elektroakustyka 16 godzin

Omówienie oraz konfiguracja i przykładowe zastosowania urządzeń do pracy w studio oraz na scenie.
Podstawy elektrotechniki, zasady konfiguracji oraz połączeń.
(Mikrofony , Głośniki i zestawy głośnikowe , Procesory DSP do sterowania systemami nagłośnieniowymi i zwrotnice aktywne , Wzmacniacze mocy, Słuchawki, Procesory dynamiczne, Procesory efektowe, Miksery analogowe i cyfrowe,, Korektory i filtry, Procesory psychoakustyczne, Transmisja sygnałów fonicznych, Systemy dystrybucji sygnałów, Zasilanie systemów audio, Miernictwo, Współczesne techniki zapisu sygnałów audio)

Przedmiot Technika Nagłośnieniowa 16g

Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy na scenie:
Techniki mikrofonowe na estradzie
Transmisja sygnałów fonicznych
Konfiguracja systemów nagłośnieniowych FOH
Konfiguracja systemów monitorowych
Realizacja nagłośnienia FOH

Przedmiot: Warsztaty realizacji dźwięku estradowego 16g

Zajęcia warsztatowe z estradowych technik pracy – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje m.in. z przedmiotów  Elektroakustyka i Technika nagłośnieniowa, w tym zapis wielośladowy.

Przedmiot: Technika Studyjna 48g

Omówienie praktycznych aspektów zastosowań urządzeń do pracy w studio:
Adaptacja akustyczna studia nagrań 4g
Techniki mikrofonowe w studio 8g
Konfiguracja aparatury w studio nagrań 2g
Zasady pracy z DAW (komponenty systemów DAW, konfiguracja systemów komputerowych, monitorowanie, buforowanie, ...) 2g
Obróbka sygnałów fonicznych w studio (procesory do edycji dynamiki, korekcja, procesory prsychoakustyczne, efekty czasowe i modulacyjne) 32g

Przedmiot: Warsztaty realizacji nagrań w studio 48g

Zajęcia warsztatowe w studio nagrań – realizacja konkretnego projektu w oparciu o informacje uzyskane na przedmiotach Technika Studyjna, Elektroakustyka, Podstawy Akustyki, Mastering Nagrań, Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań, Podstawy Słuchowej Oceny Dźwięku, Instrumentoznawstwo.

Przedmiot: Techniki Komputerowe w Realizacji Nagrań  40g

Obsługa programu Avid (Digidesign) Pro Tools na poziomie certyfikowanym Level 101 oraz Level 110.
Przedmiot: Instrumentoznawstwo  24g

Zasady pracy z instrumentami akustycznymi
Zasady pracy z instrumentami wirtualnymi
 
Przedmiot: Podstawy Produkcji Muzycznej 16g

Podstawy harmonii
Strojenie głosów i instrumentów muzycznych
Rytm w muzyce – korekta, identyfikacja

Przedmiot: Podstawy akustyki  8g

Drgania i fale
Analiza widmowa dźwięków.
Budowa i działanie narządu głosu i mowy
Percepcja wzrokowa a słuchowa


Przedmiot: Mastering Nagrań  16g

Mastering
Reatauracja nagrań.
Praca w trybie wielokanałowym.

Przedmiot: Podstawy słuchowej oceny dźwięku  16g

Dźwięk jak zjawisko wrażeniowe – opis obrazu dźwiękowego
Układ słuchowy jako analizator dźwięku
Głośność i dynamika dźwięku
Psychoakustyczne podstawy percepcji wysokości dźwięku
Wysokość jako cecha dźwięków muzycznych
Barwa dźwięku
Rozpoznawanie formantów w widmie dźwięku
Kształtowanie barwy dźwięku za pomocą korektorów
Zjawiska czasowe w percepcji barwy dźwięku
Właściwości przestrzenne obrazu dźwiękowego
Metody oceny jakości dźwięku
Zagrożenia słuchu dźwiękami muzycznymi
Budowa i działanie narządu słuchu (Mechanizm rozchodzenia się drgań w błonie podstawnej, działanie narządu Cortiego. Charakterystyka percepcji słuchu, pasma krytyczne, zjawisko maskowania dźwięków (częstotliwościowe, czasowe), przestrzenna percepcja dźwięku (w tym odsłuch w pomieszczeniu z odbiciami), charakterystyka głowy HRTF, eksternalizacja dźwięku w odsłuchu słuchawkowym)poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj