PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Realizacja Dźwięku

Informacje ogólneCharakterystyka programu studiów

Studenci otrzymają wiedzę teoretyczną oraz odbędą szereg ćwiczeń z zakresu pracy realizatora dźwięku. Wiedza jest zebrana w uniwersalny program, który kładzie duży nacisk na realizację studyjną w kontekście muzycznym, ale porusza również wiele zagadnień ogólnych z zakresu elektroakustyki oraz praktyki nagłaśniania estradowego, jak również montażu dźwięku do obrazu, czyli tzw. postprodukcji. 

Część zajęć zostaje ukończona egzaminem upoważniającym do uzyskania stosownych certyfikatów, np. Avid Pro Tools Level 101 oraz Avid Pro Tools Level 110, a także Apple Logic Level One End User.
Certyfikaty Avid są nieodpłatnym elementem programu studiów i każdy ze studentów może podejść do egzaminów nadających międzynarodowy certyfikat po zaliczeniu odpowiedniej ilość zajęć z obsługi oprogramowania Pro Tools.

Na wykładach duży nacisk położony jest na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. To oznacza, iż program pomija wszelkie aspekty teorii matematyki oraz fizyki, choć w wymaganym stopniu niektóre zagadnienia poruszane są w kontekście wyjaśniania zjawisk spotykanych w praktyce realizatorskiej.

Studenci zostają zaznajomieni m.in. z najpopularniejszymi na rynku profesjonalnymi programami komputerowymi używanymi do realizacji nagrań, montażu nagrań oraz masteringu oraz urządzeniami elektroakustycznymi.
Podczas ćwiczeń zapoznają się z aspektami warsztatu realizatora nagrań oraz akustyka estradowego.

Ćwiczenia praktyczne doskonalić będą m.in. umiejętności pracy na DAW, kształtowanie brzmienia dźwięku oraz wzajemnej kompozycji poszczególnych elementów obrazu dźwiękowego z użyciem różnorodnych narzędzi warsztatowych.
 
Sylwetka kandydata

Od kandydata wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych – magisterskich, inżynierskich lub licencjackich na dowolnym kierunku.
Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z programem studiów oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej z matematyki i fizyki umożliwiającą uczestniczenie w zajęciach z przedmiotów technicznych.
Istotnym atutem kandydata będzie przygotowanie muzyczne lub zainteresowanie muzyką, a także sprawna praca na komputerze.
Osoby początkujące będą miały - po ustaleniu z wykładowca prowadzącym - możliwość odbycia dodatkowych zajęć wyrównawczych*.
 
Sylwetka absolwenta


Student otrzyma przygotowanie do świadomego i sprawnego nabywania doświadczenia i rozwijania umiejętności w pracy realizatora różnych form nagrań dźwiękowych w studiach nagraniowych, realizatora estradowego, realizatora oprawy dźwiękowej widowisk, realizatora dźwięku form multimedialnych.
Studenci na podstawie otrzymanej wiedzy - podpierając ją w czasie studiów samodzielną pracą w formie ćwiczeń utrwalających zajęcia teoretyczne i praktyczne -  po zakończeniu toku studiów będą zdolni do podjęcia samodzielnej pracy na w/w stanowiskach.
 
Terminy naborów: od  6 maja do 20 września  (lub do wyczerpania miejsc).
 
ZASADY REKRUTACJI
 
Czas trwania:
3 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela);
 
Opłaty:
Wpisowe (jednorazowe)
- dla absolwentów PJWSTK - 500 zł
- dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł
Czesne za semestr: 2 800 zł (istnieje możliwośc płatności w ratach)
 
Zajęcia odbywają się: w PJWSTK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, a także w terenie.

 

Opiekunem naukowym studiów jest dr hab. Alicja Wieczorkowska.

 

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie. Dodatkowo certyfikaty Avid Pro Tools, po zdaniu egzaminów.
 
Konto,
na które należy przekazywać opłaty
Bank DnB NORD Polska S.A.
numer rachunku: PL38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
SWIFT: MHBFPLPW
z dopiskiem nazwy kierunku


* zajęcia wyrównawcze są odpłatne

 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj