PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Zarządzanie projektami

Program nauczania1. Zarządzanie projektem – wprowadzenie (I semestr, 40 h)


Opis przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów, ich nadzorowania pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu.
Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają studentów z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (PMBOK, Prince 2, MSF, UP).
Udział w zajęciach powinien przygotować studentów do efektywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz do studiowania kolejnych przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami.


2. Metodyki zarządzania projektem (II semestr, 24 h)

Opis przedmiotu:

Przedmiot przedstawi bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące sposobów  realizacji poszczególnych procesów zarządzania projektem poznanych w pierwszym semestrze studiów.
Z uwagi na neutralność względem dziedziny projektu, podstawę będą stanowić metodyka PRINCE 2 oraz praktyki PMBOK. Z kolei, z metodyk dedykowanych dla projektów programistycznych, zaczerpniemy elementy specyfikowania i zarządzania wymaganiami oraz praktyki adaptacyjnej realizacji projektów, do zastosowania w warunkach zmienności wymagań i/lub sposobów realizacji.

Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom:
•    planowania projektu,
•    zarządzania zmianą,
•    zarządzania zakresem,
•    strukturze organizacyjnej i komunikacji,
•    zarządzania jakością.


3. Zarządzanie zespołem projektowym (I semestr, 24 h)

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem projektowym oraz zaprezentowanie narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem projektowym. Zakres omawianych tematów sięga od wstępnego doboru członków zespołu, budowania zespołu  przy pomocy określenia ról poszczególnych osób oraz na podstawie ich kwalifikacji, poprzez strategiczne zarządzanie zespołem, monitorowanie i mierzenie osiągnięć zarówno zespołu jak i poszczególnych członków, aż do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów pomiędzy członkami zespołu. Dodatkowo zostanę przedstawione zagadnienia oraz teorie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które są kluczowe w zarządzaniu zespołami projektowymi. 4. Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem (II semestr, 32 h)


Opis przedmiotu:

W ramach zajęć studenci poznają narzędzia informatyczne wykorzystywane w różnych obszarach zarządzania projektami. Zajęcia obejmą zarówno powszechnie znane i stosowane narzędzia przeznaczone dla kierowników projektów (jak np. Microsoft Project i Microsoft Project Server) jak i mniej znane narzędzia przeznaczone do zarządzania takimi aspektami projektu jak wymagania, wiedza czy jakość. Wiele z omawianych narzędzi oryginalnie przeznaczona jest do wspomagania zarządzania projektami informatycznymi,  jednak z powodzeniem może być stosowana również w innych typach projektów.

5. Zarządzanie finansami projektu (I semestr, 32 h)

Opis przedmiotu:

W ramach zajęć zostaną omówione procesy związane z:
- Szacowaniem kosztów – planowanie przybliżonych kosztów i zasobów
niezbędnych do realizacji działań w projekcie.
- Budżetowanie kosztów – metody i narzędzia umożliwiające pomiar
wykonania projektu
- Kontrola kosztów – monitorowanie czynników wywołujących odchylenia
kosztowe w projekcie oraz metody kontrolowania zmian w budżecie projektu.

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie  (II semestr, 16 h)

Opis przedmiotu:

W ramach zajęć zostaną omówione procesy związane z:
- przeprowadzaniem planowania zarządzania ryzykiem,
- identyfikacją i analizą ryzyk - przedstawienie i opisanie ryzyk, które
mogą wpłynąć na projekt oraz analiza skutków wystąpienia ryzyk w
projektach
- reagowaniem na ryzyka – opracowanie możliwych rozwiązań oraz
działań zwiększających szanse i zmniejszających zagrożenia dla celów
projektu.
- monitorowaniem i kontrolą ryzyka w projekcie – obserwowanie
zidentyfikowanych ryzyk, identyfikacja nowych ryzyk, wdrażanie planów
reakcji na ryzyka.

7. Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym (II semestr, 24 h )

Opis przedmiotu:

Przedmiot łączy teoretyczną wiedzę o sposobach budowania i motywowania zespołu z podstawami teorii komunikacji. W warstwie praktycznej studenci ćwiczą umiejętności prezentacji, prowadzenia zebrań, jak również tworzenia dokumentów niezbędnych w zarządzaniu projektem, a nie zawsze ujętych w metodyce zarządzania projektami informatycznymi. W programie przewidziano również rozwiązywanie studiów przypadku związanych tematycznie z konfliktami wewnątrzzespołowymi oraz konfliktami na linii zespół projektowy – klient.
.

 

ZASADY REKRUTACJI

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj