PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

Wybory elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

W dniu 19 czerwca 2009 r. w godz. 10:00 – 14:00 w okręgu wyborczym nr 20 zostaną przeprowadzone wybory elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wybory odbędą się w siedzibie Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86 w Warszawie, pok. nr 333.

Wybory elektorów organizowane są dla okręgu wyborczego nr 20 w grupach:
1)    nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora  oraz stopnień doktora habilitowanego (4 elektorów),
2)    nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora (4 elektorów).

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje profesorom, doktorom habilitowanym oraz doktorom zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania kandydatów.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów reguluje Uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nr 404/2009 z dnia 19 marca 2009 r. oraz regulamin oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyboru elektorów w okręgu nr 20, przyjęty przez Komisję Wyborczą okręgu wyborczego nr 20 w dniu 17 czerwca 2009 r.

                           
Kontakt w sprawie wyborów:

Marta Jakubowska
Przewodnicząca Komisji Wyborczej

Tel. 022 58 44 515
marta.jakubowska@pjwstk.edu.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj