PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

samorzad
biurokarier
absolwenci
inkubator
liceum
liceum plastyczne
acs
katedry
egzamin jlpt
centrum akredytacji
przetargi

Strona główna >> Wydarzenia

PJWSTK - Uczelnia walcząca z plagiatami

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła technik Komputerowych (oraz 9 innych polskich uczelni i 4 wydziały) nagrodzono 17 kwietnia 2009 r. w Warszawie certyfikatami Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami. Certyfikaty zostały przyznane przez Plagiat.pl podczas gali będącej częścią konferencji „Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce”.
Jak stwierdził dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl „certyfikaty Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami są świadectwem wysokiej jakości kształcenia. Uczelnie i wydziały, które je otrzymały, opracowały i wdrożyły procedury antyplagiatowe, zgodne ze standardami serwisu Plagiat.pl, a także poddały się cyklicznemu audytowi tych procedur. Oznacza to, że w ich przypadku ochrona antyplagiatowa rzeczywiście funkcjonuje, a procedury charakteryzują się największą możliwą skutecznością. Wszystkie prace dyplomowe są sprawdzane w systemie, a raporty podobieństwa poddawane rzetelnej analizie. Warto pamiętać, że system antyplagiatowy to nie tylko narzędzie informatyczne, lecz także ludzie, którzy z nim pracują i zasady, które dotyczą w jakiś sposób wszystkich członków społeczności akademickiej. Ze skutecznymi i sprawdzonymi procedurami związana jest zarówno wysoka jakość kształcenia, jak i sprawiedliwe ocenianie osiągnięć studentów. Jednym z najbardziej frustrujących doświadczeń dzisiejszych studentów jest świadomość, że pisząc prace samodzielnie, pracując nad nimi długimi tygodniami, dostają oceny identyczne jak koledzy, którzy skompilowali je w ciągu kilku godzin albo kupili za kilkaset złotych. Na uczelniach i wydziałach, które posiadają certyfikaty taka sytuacja jest niemożliwa - po prostu opłaca się być uczciwym”.

Certyfikat na rok akademicki 2009/2010 otrzymały: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny OLYMPUS Szkoły Wyższej im. Romualda Kudlińskiego.

Warunki przyznania certyfikatu: procedura antyplagiatowa stosowana na uczelni lub wydziale jest zgodna ze standardami serwisu Plagiat.pl; uczelnia lub wydział stosuje najwyższe dostępne standardy kontroli jakości prac dyplomowych; wszystkie prace powstające na uczelni lub wydziale są sprawdzane, a następnie chronione przez elektroniczny system antyplagiatowy Plagiat.pl;  ochrona oryginalności prac dyplomowych, samodzielność i uczciwość studentów są istotnymi elementami strategii dydaktycznej i wychowawczej realizowanej przez uczelnię lub wydział.
Organizatorem konferencji „Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce” była Fundacja im A.-J. Fresnela, gali wręczenia certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami – Plagiat.pl. Patronami konferencji byli: Marszałek Sejm RP Pan Bronisław Komorowski, MNiSW, PKPP Lewiatan. Patronat medialny sprawowali: TVP Info, PAP, „Gazeta Prawna”, „Perspektywy”, Serwis Nauka w Polsce – PAP SA oraz Interia.pl

Więcej informacji: www.plagiat.pl
Plagiat.pl Sp. z o.o. jest właścicielem jedynego w Polsce powszechnego Internetowego Systemu Antyplagiatowego. System istnieje od połowy 2003 r. Świadczy usługi zarówno dla szkół wyższych, jak i firm komercyjnych oraz instytucji publicznych (m. in. Prokuratury; stale współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli). Chroni przed plagiatami prace powstające w 78 uczelniach wyższych, w tym w najbardziej renomowanych szkołach prywatnych i publicznych. Celem Firmy jest nie tylko stworzenie szczelnego systemu antyplagiatowego dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, lecz także promowanie idei  poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej w życiu akademickim oraz naukowym.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj