PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdask Bytom PL EN RU

 

Strona gwna >> Studia I-go stopnia >> Architektura Wntrz

Program studiw

Nazwa przedmiotu Semestr Godziny

Forma

zaliczenia

Historia sztuki i kultury 1 2w Z
Jzyk angielski 1 2w Z
Podstawy informatyki 1 2w Z
Malarstwo i rysunek 1 4w Z
Rzeba i rysunek 1 4w Z
Podstawy architektury, konstrukcji i ergonomii 1 2w Z
Budownictwo i instalacje 1 2w, 1w Z
Perspektywa i geometria wykrelna 1 2w Z
Psychofizjologia widzenia 1 2w Z
Podstawy projektowania 1 3w Z
Podstawy komunikacji wizualnej 1 3w Z
Historia sztuki i kultury 2 2w E
Jzyk angielski 2 2w Z
Malarstwo i rysunek 2 4w Z
Modelowanie 2 4w Z
Podstawy architektury, konstrukcji i ergonomii 2 2w E
Budownictwo i instalacje 2 2w, 1w E
Perspektywa i geometria wykrelna 2 2w E
Komputerowe wspomaganie projektowania 2 2w Z
Podstawy projektowania 2 3w Z
Podstawy komunikacji wizualnej 2 3w Z
Historia sztuki i kultury 3 2w Z
Jzyk angielski 3 4w Z
Kultura i sztuka Japonii 3 2w Z
Malarstwo i rysunek 3 4w Z
Budownictwo, instalacje budowlane i ergonomia 3 2w Z
Komputerowe wspomaganie projektowania 3 2w Z
Projektowanie wntrz + realizacje techniczne 3 4w Z

Projektowanie wystawiennictwa +

realizacje techniczne

3 4w Z
Komunikacja wizualna 3 4w Z
Historia sztuki i kultury 4 2w E
Jzyk angielski 4 4w Z
Filozofia (idee filozoficzne w sztuce) 4 2w E
Malarstwo i rysunek 4 4w Z
Budownictwo, instalacje budowlane i ergonomia 4 2w E
Komputerowe wspomaganie projektowania 4 2w E
Projektowanie wntrz + realizacje techniczne 4 4w Z

Projektowanie wystawiennictwa

+ realizacje techniczne

4 4w Z
Komunikacja wizualna 4 4w Z
Wychowanie fizyczne 4 2w Z
Historia sztuki XX w. 5 2w Z
Jzyk angielski 5
4w Z
Malarstwo i rysunek 5 4w Z
Architektura krajobrazu 5 2w Z
Projektowanie architektoniczne 5 4w Z
Komputerowe wspomaganie projektowania 5 2w Z
Projektowanie wntrz + realizacje techniczne 5 4w Z

Projektowanie wystawiennictwa

+ realizacje techniczne

5 4w Z
Projektowanie mebla 5 4w Z
Historia sztuki XX w. 6 2w E
Jzyk angielski 6 4w Z
Malarstwo i rysunek 6 4w
Z
Architektura krajobrazu 6 2w E
Projektowanie architektoniczne 6 4w E
Komputerowe wspomaganie projektowania 6
2w E
Projektowanie wntrz + realizacje techniczne 6 4w Z

Projektowanie wystawiennictwa

+ realizacje techniczne

6 4w Z
Projektowanie mebla 6 4w Z
Malarstwo (rzeba) – aneks plastyczny 7 4w Z
Portfolio (dokumentacja dorobku studenta z 3 lat) 7 2w Z

Jzyk angielski specjalistyczny

– sztuka i architektura

7 4w Z
Prawo autorskie 7 2w Z
Komputerowe wspomaganie projektowania 7 2w Z
Praca dyplomowa – projekt 7 8w E
Pisemna praca licencjacka (w tym cz opisowa projektu) 7
2w

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj