PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia III-go stopnia >> Informatyka

Informacje ogólne

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 września 2009r. przyznała Wydziałowi Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.
Tym samym w tym roku PJWSTK zainaugurowała studia III-ciego stopnia - studia doktoranckie.

Ogólne informacje dotyczące studiów doktoranckich:


1.    Nauka na studiach doktaranckich trwa 4 lata. Przez pierwsze 3 lata program studiów obejmuje wykłady oraz seminaria. Dodatkowo przez pierwsze 2 lata doktoranci korzystają z lektoratu. 4 rok obejmuje seminaria z promotorem/opiekunem naukowym.

2.    Wysokość opłat na studiach III-go stopnia  wynosi 28000 zł powiększone o wysokość opłaty wpisowej: 1500 zł


Opłata wpisowa powinna być wniesiona w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia. Opłata czesnego może być rozłożona na 7 rat w ten sposób, że opłata za każdy z pierwszych sześciu semestrów, w wysokości 4000 zł za semestr, uiszczona będzie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów. Opłata za ostatni rok studiów w wysokości 4000 zł wniesiona będzie w ciągu 7 dni od rozpoczęcia 7 semestru studiów.
                                      
3.    Studenci studiów III stopnia w PJWSTK powinni w trakcie trwania 1 semestru
studiów wybrać opiekuna naukowego. Szczegóły w regulaminie studiów doktoranckich.     


Druk podania przyjęcia na studia III stopnia           
                                                                       


Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest prof. dr hab. Kazimierz Subieta

e-mail: subieta@pjwstk.edu.pl


Wszelkiej pomocy administracyjnej udzieli Państwu Pani Natalia Podruczna

tel: 22 58 44 540

 e-mail: npodruczna@pjwstk.edu.pl

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj