PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Zarządzanie projektami

Informacje ogólne


Celem studiów jest nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego zarządzania projektami. Program nauczania obejmuje zarówno pracę nad rozwojem kompetencji „twardych”, takich jak opanowanie technik komputerowego wspomagania zarządzania projektem, przy użyciu bogato i nowocześnie wyposażonej bazy naukowo-dydaktycznej PJWSTK, jak i umiejętności „miękkich”, związanych z zarządzaniem tzw. czynnikiem ludzkim. Tak, jak w przypadku wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w PJWSTK, nacisk będzie kładziony na nabycie umiejętności praktycznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w szeroko rozumianej dziedzinie zarządzania projektami w nowoczesnych instytucjach.

Idealni kandydaci to osoby zajmujące stanowiska kierownicze, lub pragnące w niedalekiej przyszłości awansować na stanowiska, przy których wymagane są kompetencje sprawnego zarządzania zespołami ludzkimi, optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów finansowych oraz umiejętności usprawnienia pracy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.  

 

Terminy naborów: od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Czas trwania: 2 semestry


Program przewiduje 192 godzin zajęć, w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.


Kierownik studiów - dr Małgorzata Cieciora;
e-mail: Malgorzata.Cieciora@pjwstk.edu.pl

 

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie.

 

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowe)
- dla absolwentów PJWSTK - 500 zł
- dla absolwentów innych uczelni - 1000 zł
Czesne za semestr: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)

 

Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni PJWSTK oraz praktycy z zakresu zarządzania projektami w biznesie.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj