PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia II-go stopnia >> Informatyka

Informacje ogólne

UWAGA! Zajęcia na studiach stacjonarnych II stopnia w semestrze letnim roku akad. 2013/2014 rozpoczną się dnia 3 marca 2014.

 

 

PJWSTK oferuje kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJWSTK jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni.

 

Studia magister­skie uzupełniające stacjonarne prowadzone są w systemie punktów kredytowych. Dzięki temu student dokonuje wyboru realizowanych przedmiotów, co ma wpływ na rozkład zajęć.

PJWSTK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:

  • stacjonarnym
  • niestacjonarnym - zaocznym - zajęcia odbywają się w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych
  • niestacjonarnym - zaocznym przez Internet – studia są realizowane na odległość przy użyciu Internetu i płyt CD. Sesje egzaminacyjne, wykłady, seminaria magisterskie, konsultacje odbywają się w PJWSTK na koniec semestru.

 

ZASADY REKRUTACJI


Ogólne warunki studiowania na studiach magisterskich uzupełniających

·         program nauczania jest dostosowany do jednolitego europejskiego systemu transferu punktów kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS – European Credit Transfer System);

·         w każdym semestrze student ma pulę zajęć obowiązkowych oraz wykłady do wyboru;

·         wszystkie zajęcia zakończone pozytywnie zdanym egzaminem dają studen­towi punkty kredytowe;

·         po zakwalifikowaniu na studia magisterskie kandydatowi przydziela się opie­kuna naukowego, z którym ustala on – przed rozpoczęciem roku aka­demickiego – indywidualny przebieg studiów.

Kandydaci na studia stacjonarne, którzy ukończyli 6 semestralne studia I stopnia lub studia licencjackie, mogą być przyjęci na studia II stopnia trwające 4 semestry. Natomiast kandydaci, którzy ukończyli 7 semestralne studia I stopnia i posiadają tytuł inżyniera, mogą być przyjęci na studia II stopnia trwające 3 semestry.

Istnieje możliwość transferu uprzednio zaliczonych przedmiotów.

Zajęcia fakultatywne można wybierać wyłącznie w ramach swojej specjalizacji.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj