PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Informatyka

Studia przez Internet

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia Internetowe PJWSTK są wersją studiów niestacjonarnych - zaocznych w PJWSTK. Studia I-go stopnia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki przy czym jest możliwość skrócenia (o 1 semestr) bądź wydłużenia czasu trwania studiów. Studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) trwają 2 lata. Jest zapewnione łatwe przechodzenie między zwykłymi studiami zaocznymi i internetowymi PJWSTK w obie strony.

Nasze studia są realizowane z zastosowaniem metod kształcenia na odległość przy użyciu Internetu. Wykłady mają dwojaką postać:
a. tradycyjnych wykładów odbywających się w wybrane soboty i niedziele na terenie Uczelni;
b. multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z obrazkami, video i dźwiękami.
Ćwiczenia odbywają się częściowo przez Internet, częściowo na miejscu w uczelni. Ponadto są konsultacje, które są organizowane w gmachu Uczelni w czasie trwania semestru.

Profil absolwenta studiów internetowych jest taki sam jak studiów stacjonarnych z większym naciskiem położonym na technologie internetowe.

 

ZASADY STUDIOWANIA
1. Wykłady mają dwojaką postać:
a. tradycyjnych wykładów odbywających się w wybrane soboty i niedziele na terenie Uczelni;
b. multimedialnych lekcji w formacie stron WWW z obrazkami, video i dźwiękami.
2. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość głównie za pomocą poczty elektronicznej a także za pomocą środków Internetowego Systemu Edukacyjnego PJWSTK o nazwie Edu takich jak: tablica ogłoszeń, biblioteka multimedialnych wykładów, listy dyskusyjne, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów, chat z tablicą elektroniczną. Zobacz prezentację systemu Edu.
3. Jest też możliwość (nieobowiązkowa) brania udziału w konsultacjach w gmachu PJWSTK raz na miesiąc.
4. Na koniec semestru odbywają się sesje egzaminacyjne w gmachu PJWSTK.
5. Niektóre przedmioty takie jak Użytkowanie Komputerów, Oprogramowania i Internetu (UKI) czy Multimedia są realizowane w postaci sesji roboczych w gmachu PJWSTK. Materiały dydaktyczne do tych przedmiotów mają postać elektroniczną jak w przypadku innych przedmiotów.
6. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe; a częściowo bezpośrednio na egzaminie.

7. Dla I roku organizowany będzie (dla chętnych) kurs wyrównawczy z matematyki (przez internet). 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA
Absolutne minimum stanowi komputer posiadający CD ROM, pracujący w trybie graficznym z zainstalowanym programem pocztowym, edytorem tekstów, przeglądarką obsługującą język HTML 3.2 i pliki graficzne .gif, .jpg i .png.

Aby zapewnić sobie komfortową pracę i zbieżność z oprogramowaniem używanym na zajęciach w Polsko- Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych zalecamy procesor klasy co najmniej PENTIUM, przeglądarkę Internet Explorer 5.0 (lub z wyższym numerem), oprogramowanie pozwalające odtwarzać filmy w formacie .avi i .mpg oraz dźwięki w formacie .wav i .mp3. Posiadanie systemu Windows oraz pakietu Microsoft Office, chociaż nie jest konieczne to jednak byłoby wskazane, ze względu na ich użycie na zajęciach w PJWSTK. Konkretne przedmioty mogą wymagać zainstalowania dodatkowego, na ogół darmowego oprogramowania. Uzyskanie (darmowego) oprogramowania do nauki języka programowania Java będzie możliwe w trakcie pobytu na Uczelni na zajęciach z przedmiotu UKI.

 

Oferta dla studentów stacjonarnych PJWSTK
Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych PJWSTK, którzy mają niezaliczony przedmiot, mogą realizować go na studiach internetowych w ramach programu ITN (z wyjątkiem Grafiki Komputerowej, Elektroniki i Technik Cyfrowych).

 

PRZYKŁADOWE WYKŁADY

Wykład 7 - Podstawy programowania w Javie

Wykłady 1 i 2 - Matematyka dyskretna

 

ZASADY REKRUTACJI:

Kandydaci na studia zaoczne przez Internet przyjmowani są w kolejności zgłoszeń. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim.
Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: od 7 stycznia do 21 lutego 2014 roku oraz od maja do września 2014 roku.
Zajęcia na studiach inżynierskich (dla I roku) rozpoczynają się odpowiednio: w semestrze letnim 24-28 lutego (zjazd z przedmiotu UKO, początek 24 lutego o godz. 10, sala 120A) oraz w semestrze zimowym pod koniec września, 5-dniową sesją laboratoryjną w gmachu PJWSTK. Początek zajęć przez Internet odpowiednio 1 marca oraz 1 października 2014 roku.

Osobom, które podpiszą kontrakt, PJWSTK umożliwia wzięcie udziału w bezpłatnym kursie wyrównawczym z matematyki (przez internet).

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz procedury podane są w dziale "Rekrutacja" - http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=2083

 

Program nauczania został opracowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu "Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJWSTK" http://www.pjwstk.edu.pl/efs/

 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj