PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Informatyka

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy - studia I-go stopnia


Matematyka

1. Pochodna funkcji rzeczywistej: własności i techniki obliczania.
2. Rozwiniecie funkcji w szereg Taylora i jego zastosowania.
3. Twierdzenia o wartości średniej.
4. Szeregi Fouriera i ich wykorzystanie w technice.
5. Całka funkcji rzeczywistej: własności i techniki obliczania.
6. Metody poszukiwania ekstremum funkcji.
7. Bazy w przestrzeniach liniowych, metoda ortogonalizacji.
8. Estymacja wartości średniej i wariancji, ich rozkłady próbkowe.
9. Testowanie hipotez statystycznych.
10. Model regresji liniowej.

Matematyka dyskretna

11. Zbiory i relacje. Działania na nich i zastosowania w informatyce.
12. Funkcje: składanie, odwracanie. Funkcje częściowe i całkowite.
13. Formuły logiczne jako narzędzie do wyrażania faktów informatycznych.
14. Relacje równoważności i porządku oraz ich rola w informatyce.
15. Podstawowe własności grafów. Typy grafów ważne w informatyce.
16. Rola rekurencji przy definiowaniu pojęć informatycznych i indukcji przy dowodzeniu poprawności programów.
17. Zmienna losowa i jej podstawowe charakterystyki.
18. Kombinatoryczne techniki zliczania.
19. Notacja asymptotyczna i jej rola w badaniu złożoności obliczeniowej.
20. Dwumian Newtona i jego własności.

Metody programowania, pojęcia podstawowe

21. Struktura programów w Javie i C++.
22. Klasyfikacja zmiennych w Javie i C++.
23. Zarządzanie pamięcią operacyjną w Javie i C++.
24. Deklarowanie i definiowanie funkcji w C++.
25. Skojarzenia parametrów z argumentami w Javie i C++.
26. Konstrukcja tablic i obiektów w Javie.
27. Zasady hermetyzacji w Javie i C++.
28. Zasady definiowania operatorów w C++.
29. Problematyka wielodziedziczenia w Javie i C++.
30. Istota polimorfizmu w Javie i C++.

Algorytmy i struktury danych

31. Metoda dziel i zwyciężaj.
32. Reprezentacje zbiorów skończonych w programach.
33. Pesymistyczna i średnia złożoność obliczeniowa algorytmów.
34. Algorytmy sortowania.
35. Algorytmy wyszukiwania.
36. Rekurencyjne struktury danych: listy i drzewa.
37. Drzewa wyszukiwań binarnych.
38. Słowniki i ich implementacje.
39. Algorytmy z powrotami.
40. Podstawowe algorytmy grafowe.

Bazy danych

41. Podstawowe cechy relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych.
42. Znaczenie zależności funkcyjnych i postaci normalnych (od 1 do 4) przy projektowaniu schematu bazy danych.
43. Podstawowe elementy i znaczenie diagramów związków encji przy projektowaniu schematu bazy danych.
44. Budowa serwera bazy danych.
45. Wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych dla współbieżnej pracy wielu użytkowników.
46. Podstawowe obiekty, konstrukcje i znaczenie języka SQL.
47. Podstawowe zasady optymalizacji zapytań, w tym rodzaje i znaczenie indeksów w bazie danych.
48. Dwu- i wielo-warstwowa architektura aplikacji bazodanowych.
49. Podstawowe cechy hurtowni danych.
50. Podstawowe cechy rozproszonej bazy danych.

Inżynieria oprogramowania

51. Zależności występujące miedzy modelami: pojęciowym, logicznym i fizycznym. Fazy realizacji SI, w których powstają i ich zawartość (na przykładzie UML).
52. Charakteryzacja rodzajów diagramów występujących w UML z perspektywy ich przeznaczenia.
53. Główne rodzaje związków (i ich własności) miedzy klasami na diagramach klas w UML.
54. Rodzaje diagramów interakcji, ich przeznaczenie i różnice.
55. Własności i przeznaczenie diagramów implementacyjnych.
56. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne w stosunku do projektowanego SI.
57. Zasady projektowania interfejsu użytkownika.
58. Zapewnienie jakości oprogramowania oraz jego normy.
59. Miary pracochłonności i złożoności oprogramowania.
60. Istota i cel zarządzania konfiguracją oprogramowania.

Systemy i sieci komputerowe

61. Typy systemów komputerowych według klasyfikacji Flynna.
62. Struktura blokowa współczesnego komputera.
63. Organizacja pamięci w komputerach.
64. Struktura blokowa i cechy funkcjonalne mikroprocesora.
65. Cechy architekturalne procesorów typu RISC/CISC.
66. Klasyfikacje sieci komputerowych.
67. Standardy sieci lokalnych.
68. Różnice miedzy siecią lokalną a systemem wielodostępnym.
69. Podstawowe techniki modemowe w sieciach komputerowych.
70. Okablowanie sieci lokalnych.

Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej

71. Elementy skupione i stacjonarne układów elektronicznych.
72. Ogólne prawa i zasady analizy liniowych układów elektrycznych.
73. Reprezentacja zespolona sygnałów sinusoidalnych i ich zastosowanie w elektronice.
74. Tranzystory bipolarne, charakterystyki i podstawowe układy pracy.
75. Podstawowe technologie realizacji układów elektronicznych.
76. Definicje i własności podstawowych binarnych zapisów liczbowych.
77. Własności kombinacyjnych układów cyfrowych, zestawy funkcjonalnie pełne.
78. Własności sekwencyjnych układów cyfrowych, wykorzystanie w budowie komputerów.
79. Klasyfikacje pamięci używanych w komputerach.
80. Tryby adresowania argumentów w rozkazach procesora.

Multimedia/ Sztuczna inteligencja

81. Zasady kodowania perceptualnego dźwięku/obrazu .
82. Metody kompresji zastosowane w standardach MPEG.
83. Metody syntezy dźwięku.
84. Wykorzystanie koncepcji sieci neuronowych w sztucznej inteligencji.
85. Metody konstrukcji drzew decyzyjnych.
86. Problem poszukiwania optymalnej wartości funkcji jako zastosowanie algorytmów genetycznych (ewolucyjnych).
87. Metody rozwiązania problemu klasyfikacji.
88. Efekt aliasingu i metody jego zwalczania.
89. Metody śledzenia promieni.
90. Modele barw w grafice komputerowej.

Systemy operacyjne

91. Szeregowanie procesów w systemach operacyjnych komputerów.
92. Metody synchronizacji procesów w programach komputerowych.
93. Blokada (zakleszczenie) w programie: geneza, wykrywanie i zapobieganie.
94. Adresy logiczne i fizyczne w systemach komputerowych, mechanizmy tłumaczenia adresów.
95. Pamięć wirtualna, strategie wymiany informacji w pamięci operacyjnej.
96. Strategie przydziału segmentów pamięci w systemach operacyjnych.
97. Fragmentacja zewnętrzna i wewnętrzna w programach komputerowych.
98. Podsystemy wejścia wyjścia w systemach cyfrowych.
99. System plików i jego realizacja w systemie komputerowym.
100. Rozproszony system plików, serwery stanowe i bezstanowe.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj