PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Informatyka

Informacje ogólne

 

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Pierwszy etap nauki w PJWSTK stanowią studia I stopnia, które odbywają się w trzech trybach: stacjonarnym (dziennym) – trzy i pół roku, niestacjonarnym (zaocznym lub zaocznym przez Internet) – cztery lata.


•    studia stacjonarne – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Każdy semestr obejmuje 15 tygodni zajęć.
•    studia niestacjonarne (zaoczne) – zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym. W każdym semestrze jest 8 zjazdów.
•    studia niestacjonarne (zaoczne w trybie internetowym) – studia są realizowane na odległość przy użyciu Internetu i płyt CD wraz z sesjami egzaminacyjnymi w PJWSTK na koniec semestru.
Rok akademicki trwa od października do końca czerwca i podzielony jest na dwa semestry.

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Ogólne warunki studiowania
•    studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne;
•    ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w 16–osobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer;
•    studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Program nauczania podzielony jest na dwie części:
•    nauczanie bazowe – wspólne dla wszystkich studentów;
•    nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.
Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych i sześć na zaocznych. Koncentruje się ono na przekazywaniu studentom podstawowej wiedzy z informatyki jaka powinna być opanowana przez każdego absolwenta Informatyki. W ramach nauczania bazowego studenci zapoznają się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Studenci uczą się przede wszystkim programować w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymują oni także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.
Nauczanie specjalistyczne akcentuje zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej w projekcie. W ramach przedmiotu o nazwie Projekt symulowane są warunki przyszłej pracy zawodowej. Studenci pogłębiają ponadto swoją wiedzę podczas zajęć specjalistycznych programowo skorelowanych z kierunkami nauczania. W zależności od specjalizacji, poznają takie języki programowania jak: Prolog, ML, Asembler, C#, SQL.
Przez cały tok studiów Uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie języka japońskiego.
Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:
•    Bazy danych;
•    Inżynieria oprogramowania i baz danych;
•    Programowanie systemowe i sieciowe;
•    Systemy równoległe i rozproszone;
•    Inteligentne systemy przetwarzania danych;
•    Eksploracja WWW;
•    Multimedia;
•    Multimedia – animacja 3D;
•    Multimedia – programowanie gier;
•    Robotyka i systemy wieloagentowe;
•    Programowanie aplikacji biznesowych;
•    Sieci urządzeń mobilnych.

Studia w trybie stacjonarnym oraz internetowym prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj