PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Architektura Wnętrz

Informacje ogólne

PJWSTK zaprasza na studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów kierunku Architektura Wnętrz.


Studia I-go stopnia (licencjackie)- stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Uzyskane kwalifikacje absolwenta: artystyczne, zawodowe i techniczne są wynikiem sprawdzonego i doskonalonego programu studiów w Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce na Wydziałach Architektury Wnętrz, które obejmują specjalizacje w zakresie projektowania wnętrz, projektowania wystawiennictwa i projektowania mebli.

 

ZASADY REKRUTACJI


Kadra wybitnych pedagogów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na utworzonym Wydziale Architektury Wnętrz w PJWSTK czerpie z wyżej wymienionych doświadczeń i przygotowuje studenta do wykonywania zawodu projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektowania elementów wykończenia i wyposażenia architektury, aranżacji targów i wystaw z prezentacją produktu i przekazem idei oraz projektowaniem elementów wnętrz i mebli na poziomie wyższym zawodowym.

W programie studiów zawarte są zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej sztuki stosowanej z projektowaniem w nowoczesnych, zaawansowanych technologiach oraz projektowania dla rzemiosła w prostych technologiach.

Zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz, wystawiennictwa i mebla mają charakter praktycznego rozwiązywania zagadnień projektowych z położeniem nacisku na realizacje techniczne.

Zajęciom projektowym z przedmiotów kierunkowych towarzyszą ćwiczenia i wykłady obejmujące zagadnienia: architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne, realizacje techniczne, techniki wystawiennicze, zagadnienia ergonomii i psychofizjologii widzenia, problematykę światła i barwy oraz technik komputerowych i komputerowego wspomagania projektowania.

Zasadniczy nurt kształcenia w przedmiotach kierunkowych, uzupełniony jest przez kształcenie plastyczne (rzeźba, rysunek, malarstwo) umożliwiający studentowi nabycie umiejętności stosowania różnych środków wyrazu, tj. budowania języka plastycznego zgodnie z zainteresowaniami i logiką kształtu.

Wprowadzenie do programu dydaktycznego malarstwa i rzeźby to stworzenie warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju studenta i zaopatrzenie go w środki wyrazu plastycznego i nadanie dziedzinie projektowania pełnego wyrazu kulturowego.
Po ukończeniu 4 semestru, studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą projekt licencjacki. Planowane jest uruchomienie specjalizacji: projektowanie wnętrz; projektowanie wystawiennictwa.

Równolegle do zajęć kierunkowych prowadzone są ćwiczenia z języka angielskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego.

Nabyte umiejętności pozwolą absolwentom Architektury Wnętrz zarówno na samodzielną działalność, jak i na pracę w zespołach architektonicznych, studiach designu w kraju i za granicą.

 

Specjalizacje:

- projektowanie wnętrz

- projektowanie wystawiennictwa

 

Siedziba Architektury Wnętrz znajduje się na ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie, gdzie powstały sale i pracownie przystosowane do potrzeb kierunku. Odbywają się tam wszystkie zajęcia.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj