PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Zarządzanie Informacją

Studia dzienne - program studiów

Nazwa przedmiotu Semestr

Liczba godzin

tygodniowo

Forma 

zaliczenia

Język angielski 1 4ćw Z
Historia i kultura Japonii 1 2w Z
Podstawy zarządzania 1 2w, 2ćw E
Analiza matematyczna I 1 1w, 1ćw E
Użytkowanie komputerów 1 2ćw Z
Pakiety biurowe 1 1w, 2ćw Z
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu 1 2w, 2ćw Z
Elementy prawa 1 1w, 1ćw Z
Mikroekonomia 1 2w, 1ćw E
Język angielski 2 4ćw Z
Analiza matematyczna II 2 1w, 2ćw E
Programowanie obiektowe 2 2w, 2ćw Z
Podstawy marketingu 2 1w, 1ćw Z
Podstawy organizacji 2 2w, 1ćw E
Technologie multimedialne 2 2w, 2ćw Z
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2 2w, 2ćw Z
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu 2 1w, 1ćw Z
Język angielski 3 4ćw Z
Bazy danych I 3 2w, 2ćw Z
Projektowanie stron i serwisów www 3 1w, 1ćw Z
Statystyczna analiza danych 3 2w, 2ćw E
Badania marketingowe
3 1w, 1ćw Z
Zachowania organizacyjne
3 1w, 1ćw Z
Podstawy ekonometrii
3 2w Z
Technologie informacyjne w zarządzaniu 3 1w, 1ćw Z
Projektowanie systemów informatycznych 3 2w, 2ćw E
Język angielski 4 4ćw Z
Bazy danych II 4 2w, 2ćw E
Zarządzanie informacją w organizacji
4 2w, 2ćw Z
Zarządzanie zasobami ludzkimi
4 1w, 1ćw Z
Finanse w gospodarce
4 1w, 1ćw E

Metody i techniki podejmowania

decyzji gospodarczych

4 1w, 1ćw Z
Przedmiot humanistyczny obieralny
4 2w Z
Zarządzanie jakością 4 1w, 1ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny 1
4 2w, 2ćw
Z
Wychowanie fizyczne 4 2ćw Z
Lektorat języka obcego
5 4ćw Z
Zarządzanie projektami informatycznymi
5 2w, 2ćw E
Interakcja człowiek-komputer 5 2w, 2ćw E
Inteligentne systemy zarządzania
5 2w, 2ćw Z
Zintegrowane systemy informatyczne ERP 5 2w, 2ćw Z
Wykład monograficzny (1)
5 2w, 2ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny (2) 5 2w, 2ćw Z
Wychowanie fizyczne 5 2ćw Z
Lektorat języka obcego
6 4ćw Z
Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych
6 2w, 2ćw E
Ochrona własności intelektualnej 6 2w E
Wykład monograficzny (2)
6 2w, 2ćw
Z
Wykład specjalizacyjny (1) 6 2w, 2ćw Z
Wykład specjalizacyjny (2) 6 2w, 2ćw Z
Projekt dyplomowy - seminarium (1) 6 2ćw Z
Lektorat języka obcego
7 4ćw Z
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji 7 2w, 2ćw Z
Wykład monograficzny (3) 7 2w, 2ćw Z
Wykład specjalizacyjny (3) 7 2w, 2ćw Z
Projekt dyplomowy - seminarium (2) 7 2ćw Z
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7  - Z

 Przedmioty specjalizacyjne:
                                                   
I.                  Zarządzanie projektami                                           
•        Jakość i metryki w projektach IT                                   
•        Zarządzanie czasem i zasobami projektu
•    Zarządzanie ryzykiem w projekcie                           
II.               Systemy wspomagania decyzji menedżerskich                       
•        Business Intelligence na platformie SAS                           
•        Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich
•    Modelowanie procesów biznesowych i systemy CRM   
                                                                   

 Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:                               
1.     Podstawy sztucznej inteligencji                                                   
2.     Hurtownie danych                                                               
3.     Zarządzanie produkcją                                                           
4.     Modelowanie i analiza systemów informatycznych                                   
5.     Modelowanie procesów biznesowych                                               
6.     Technologie internetowe                                                           
7.     Zintegrowane systemy informatyczne II                                           
8.     Bezpieczeństwo systemów informatycznych                                       
9.  Programowanie skryptowe i integracja aplikacji                                       
10. Warsztaty programistyczne                                                       


poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj