PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Zarządzanie Informacją

Studia zaoczne - program studiów

* Zajęcia na studiach niestacjonarnych trwają 8 semestrów (4 lata).
* Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym.
* W każdym semestrze jest 8 zjazdów.
* Od VII semestru studenci uczęszczają na zajęcia specjalizacyjne.

 

Nazwa przedmiotu Semestr

Liczba godzin

w semestrze

Forma

zaliczenia

Język angielski 1 16ćw Z
Podstawy zarządzania 1 32w, 32ćw E
Analiza matematyczna I 1 8w, 16ćw E
Elementy prawa 1 16w Z
Użytkowanie komputerów 1 16ćw Z
Podstawy informatyki i programowania w zarządzaniu 1 8w, 8ćw Z
Technologie multimedialne 1 8w, 8ćw Z
Język angielski 2 16ćw Z
Analiza matematyczna II
2 8w, 16ćw E
Technologie informacyjne w zarządzaniu 2 8w, 8ćw Z
Programowanie obiektowe 2 8w, 8ćw Z
Podstawy organizacji 2 32w, 16ćw E
Mikroekonomia 2 32w, 16ćw E
Język angielski 3 16ćw Z
Bazy danych I 3 16w, 16ćw Z

Statystyczna analiza danych

3 16w, 32ćw
E
Podstawy marketingu 3 16w, 16ćw Z
Podstawy prawne funkcjonowania biznesu
3 16w
Z
Projektowanie stron i serwisów www
3 8w, 8ćw
Z
Lektorat 4 16ćw Z
Bazy danych II 4 16w, 16ćw E
Metody i techniki podejmowania decyzji
4 8w, 8ćw Z
Projektowanie systemów informatycznych
4 16w, 16ćw E
Badania marketingowe 4 16w, 16ćw Z
Ochrona własności intelektualnej 4 16w E
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 4 16w, 16ćw Z
Lektorat 5 16ćw Z
Zarządzanie zasobami ludzkimi
5 16w, 16ćw Z
Finanse w gospodarce 5 16w, 16ćw E
Zintegrowane systemy informatyczne ERP
5 16w, 16ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny (1) 5 16w, 16ćw Z
Wykład monograficzny (1)
5 16w, 16ćw Z
Lektorat 6 16ćw Z
Zarządzanie projektami informatycznymi
6 16w, 16ćw E
Zarządzanie jakością 6 16w, 16ćw Z
Wykład monograficzny (2)
6 16w, 16 ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny (2)
6 16w, 16ćw Z
Lektorat 7 16ćw Z
Zachowania organizacyjne
7 16w, 16ćw Z
Wykład specjalizacyjny (1) 7 16w, 16ćw Z
Wykład specjalizacyjny (2) 7 16w, 16 ćw Z
Projekt dyplomowy - seminarium 1
7 16ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny (3) 7 16w, 16ćw Z
Lektorat 8 16ćw Z
Biznes plan i ocena efektywności inwestycji
8 8w, 8ćw Z
Wykład monograficzny (3) 8 16w, 16ćw Z
Przedmiot techniczny obieralny (4)
8 16w, 16 ćw Z
Projekt dyplomowy - seminarium 2
8 16ćw Z
Wykład specjalizacyjny (3) 8 16w, 16ćw Z
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
8 - Z

 

Przedmioty specjalizacyjne:
I.    Zarządzanie projektami
•    Jakość i metryki w projektach IT
•    Zarządzanie czasem i zasobami projektu
•    Zarządzanie ryzykiem w projekcie
II.    Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
•    Business Intelligence na platformie SAS
•    Zaawansowane metody podejmowania decyzji menedżerskich
•    Modelowanie procesów biznesowych i systemy CRM

Przedmioty techniczne obieralne i wykłady monograficzne:
1.    Podstawy sztucznej inteligencji
2.    Hurtownie danych
3.    Zarządzanie produkcją
4.    Programowanie skryptowe i integracja aplikacji
5.    Modelowanie i analiza systemów informatycznych
6.    Wytwarzanie i integracja systemów informatycznych
7.    Modelowanie procesów biznesowych
8.    Technologie internetowe
9.    Zintegrowane systemy informatyczne II
10.    Bezpieczeństwo systemów informatycznych
11.    Inteligentne systemy zarządzania
12.     Podstawy ekonometrii
13.     Warsztaty programistyczne

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj