PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Zarządzanie Informacją

Specjalizacje

Wydział Zarządzania Informacją oferuje następujące specjalizacje do wyboru dla studentów


Zarządzanie projektami


Możliwości pracy zawodowej

Absolwent jest przygotowany do kierowania zespołami projektowymi; w tym zespołami programistycznymi i wdrożeniowymi, posiada rozległą i szczegółową wiedzę z zakresu organizacji i prowadzenia projektów, norm i standardów zarządzania oraz wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii oprogramowania - procesów wytwarzania i utrzymania oprogramowania. Absolwent tego kierunku posiada też umiejętność rozumienia i modelowania procesów biznesowych, ich dokumentowania i optymalizacji w stopniu umożliwiającym sprawne i efektywne prowadzenie złożonych projektów.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w organizacjach projektowych oraz pro-cesowych prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne, w bankach, działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT, firmach konsultingowych itp.

Praca dyplomowa

•    obejmuje opracowanie modelu zarządzania projektem, metodyk, standardów, narzędzi wspomagających organizację i prowadzenie projektu.
•    prezentuje organizatorskie podejście w opracowaniu rozwiązania problemu oraz wykorzystuje narzędzia informatyczne dla jego realizacji, analizy i weryfikacji.

 
Systemy wspomagania decyzji menedżerskich


Możliwości pracy zawodowej

Absolwent jest wysokiej klasy specjalistą w stosowaniu (oraz rozwijaniu) najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny "Business Intelligence" i strategicznego zarządzania w dowolnych sektorach rynku, w szczególności w wielkich korporacjach, bankach, w innowacyjnych firmach średniej i małej wielkości, a także w sektorze publicznym. Jest przygotowany do pracy  na stanowiskach kierowniczych, na stanowiskach projektanta i analityka systemowego oraz na wysokopłatnych stanowiskach konsultingowo-eksperckich (również w samodzielnych firmach konsultingowych).

Praca dyplomowa
•    może polegać na opracowaniu na bazie dostępnych narzędzi informatycznych systemu wspomagania decyzji dla konkretnej klasy problemów decy-zyjnych firmy lub też na stworzeniu dedykowanego rozwiązania biznesowego na określonej platformie informatycznej;
•    może też dotyczyć rozwiązania konkretnego problemu organizacyjnego lub biznesowego z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi typu  "Business Intelligence".

Programy wymienionych specjalizacji będą rozwijane w zależności od aktualnych zainteresowań studentów i decyzji kierownika seminarium.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj