PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia I-go stopnia >> Zarządzanie Informacją

Informacje ogólne

 

Wydział Zarządzania Informacją prowadzi studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie. Oferujemy:

3,5 letnie studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
4 letnie studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Profil studiów
Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.
Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).
Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu zwłaszcza przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.
Absolwentów wyróżnia to, że oprócz wspomnianej kompleksowej wiedzy z dziedzin informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy teleinformatycznej i najnowszych produktów software`owych, jakimi dysponuje Uczelnia, np. systemu szkoleniowego SAP IDES. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne (np. zadania z rachunkowości rozwiązywane są przy zastosowaniu systemu Symfonia) oraz rozwiązywanie tzw. case studies.
Podczas ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętności myślenia systemowego – przydatne w rozwiązywaniu problemów – oraz umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Zarządzania Informacją absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, w tym studiów II stopnia na Wydziale Informatyki PJWSTK (w szczególności na specjalizacjach dotyczących stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu).

Sylwetka absolwenta
Absolwenci Wydziału zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają.
Absolwenci wyróżniają się tym, że oprócz nowoczesnej wiedzy z dziedziny informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego stosowania najnowszych metod, narzędzi i zastosowań informatyki w biznesie.
Specjalizacje
•    Zarządzanie projektami
•    Systemy wspomagania decyzji menedżerskich

Organizacja studiów
Studenci mogą wybierać jeden z dwóch trybów studiowania:
▪ Studia stacjonarne (dzienne)
▪ Studia niestacjonarne (zaoczne)

Wysokość opłaty zależy od wybranego trybu studiów.

Charakterystyka programu studiów
W ciągu pierwszych 4 semestrów studenci uzyskują kompleksową wiedzę z organizacji i zarządzania, ekonomii, prawa, marketingu, matematyki, statystyki oraz najnowszych technologii IT.
Na 5 semestrze studiów stacjonarnych (6 niestacjonarnych) studenci wybierają specjalizację i rozpoczynają seminaria dyplomowe na kolejnych semestrach. W ramach specjalizacji student przygotowuje pracę dyplomową, dotyczącą praktycznych problemów organizacji i zarządzania, a w szczególności problematyki zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.
Na ostatnich semestrach studiów, zależnie od indywidualnych zainteresowań, studenci poszerzają wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji, korzystając z szerokiej oferty przedmiotów obieralnych. 
Obrona projektu dyplomowego jest – obok zaliczenia przedmiotów i zdania egzaminów zgodnie w programem studiów – podstawą do uzyskania dyplomu inżyniera.


Skład osobowy:


Dr Małgorzata Cieciora - Dziekan
Prof. dr hab. Jan Turyna
Dr hab. inż. Piotr Habela, prof. PJWSTK
Dr hab. inż. Joanna O. Paliszkiewicz, prof. PJWSTK
Dr hab. inż. Marcin Sikorski, prof. PJWSTK
Dr Krzysztof Barteczko, prof. PJWSTK
Dr inż. Dorota Cendrowska
Dr inż. Paweł Drogi
Dr inż. Mariusz Maciejczak
Dr inż. Tomasz Pieciukiewicz
Mgr inż. Rafał Muniak

 

Sekretariat Wydziału Zarządzania Informacją
sekretariatwzi@pjwstk.edu.pl
22 58 44 537
pok.121

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj