PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych

Zasady studiowania

1. Wykłady mają postać multimedialnych lekcji.

2. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość głównie przy użyciu poczty elektronicznej a także przy użyciu środków Internetowego Systemu Edukacyjnego PJWSTK o nazwie Edu takich jak: tablica ogłoszeń, Forum, chat z tablicą elektroniczną, Forum, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów.

3. Jest też możliwość (nieobowiązkowa) brania udziału w konsultacjach w gmachu PJWSTK raz na miesiąc.

4. Na koniec semestru odbywa się sesja egzaminacyjna w gmachu PJWSTK.

5. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe, aktywność na forum i chat, a częściowo bezpośrednio w uczelni na zaliczeniu projektu lub egzaminie.

6. Studenci będą korzystać z oprogramowania, które będą sami instalować na własnym komputerze albo w sposób zdalny z oprogramowania, które jest dostępne w sieci PJWSTK.

 

7. Dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym roku akad. 2013/14 odbędzie się szkolenie z użycia platformy e-learningowej.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj