PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Sieci komunikacji mobilnej

Informacje ogólne

W semestrze zimowym roku akad. 2013/2014 nie jest planowane uruchomienie studiów podyplomowych "Sieci Komunikacji Mobilnej".

 

CEL STUDIÓW
Sieci komunikacji mobilnej, takie jak sieci komórkowe oraz sieci bezprzewodowe (np. WiFi, ad hoc), to aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijający się segment technologii teleinformatycznych, mający coraz większy wpływ na powstawanie nowych aplikacji oraz na rynek pracy. Celem prowadzących zajęcia będzie dostarczenie niezbędnej wiedzy dotyczącej różnych aspektów sieci i opanowania praktycznych umiejętności w zakresie programowania sieciowego i programowania aplikacji mobilnych, zarządzania i bezpieczeństwa sieci.

ADRESACI STUDIÓW
Studia są przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie i pragnących zapoznać się z praktycznymi i teoretycznymi aspektami współczesnych technologii sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii sieci mobilnych.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Studium jest dwusemestralne, o łącznej liczbie 208 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w trybie sesji sobotnio – niedzielnych.

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie.Zajęcia odbywają się: w PJWSTK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

 

Opłaty:
 
1. Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
2. Czesne za semestr: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)Konto, na które należy przekazywać opłaty

Bank DnB NORD Polska S.A.

numer rachunku: PL38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

SWIFT: MHBFPLPW
z dopiskiem nazwy kierunku

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj