PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Bazy danych i ich aplikacje

Program nauczania


Zakres tematyczny

Komunikacja z bazami danych (KBD),
zaliczenie ćwiczeń, egzamin
1. Relacyjne bazy danych – definicja.
2. Środowiska uruchamiania aplikacji baz danych – MS Management Studio (MS SQL Server) oraz Sqldeveloper (ORACLE).
3. Proste zapytania SQL.
4. Wybieranie danych z kilku tabel.
5. Zapytania grupujące.
6. Podzapytania.
7. Podzapytania skorelowane.
8. DML - modyfikacja zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE).
9. DDL - definiowanie schematu bazy danych (CREATE, ALTER, DROP).
10. Deklaratywne więzy spójności i ich implementacja.
11. Rozszerzenia SQL w konkretnych systemach: SQLServer (Transact-SQL), Oracle (PL/SQL). Procedury składowane i wyzwalacze.

Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE (PBD),
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie projektu
1. Bazy danych - modele, historia.
2. Relacyjny model danych – koncepcja.
3. Projektowanie baz danych. Diagramy związków encji. MS Visio.
4. Modelowanie wybranych struktur danych.
5. Zależności funkcyjne. Normalizacja i postacie normalne.
6. Narzędzia CASE. Prezentacja Oracle Designer.
7. Projektowanie systemów informacyjnych.
8. Model procesu projektowego aplikacji baz danych na przykładzie Microsoft Solution Framework.
9. Język UML (Unified Modeling Language). Model przypadków użycia. Diagramy klas.

Administrowanie bazą danych na przykładzie MS SQL Server (ADM),
zaliczenie ćwiczeń, egzamin
1. Instalacja i architektura systemu.
2. Fizyczna organizacja danych na dyskach.
3. Wydajność serwera, strojenie baz danych, indeksy.
4. Zarządzanie transakcjami.
5. Bezpieczeństwo serwera, uprawnienia.
6. Kopie zapasowe baz danych (backup).
7. Odtwarzanie baz danych po awarii.
8. Automatyzacja czynności w bazie danych.
9. Monitorowanie serwera.
10. Rozproszone bazy danych (replikacja, mirroring, log shipping).
11. Skrypty administracyjne.
12. Import / eksport danych, wprowadzenie do Integration Services.
13. Porównanie najważniejszych zagadnień z serwerem Oracle.

Aplikacje internetowe (TAN),
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie projektu
1. Podstawy HTML,
2. Kaskadowe Arkusze Stylów – CSS.
3. Wprowadzenie do JavaScript.
4. Wprowadzenie do ASP.NET
5. ASP.NET - Podstawowe kontrolki serwerowe.
6. ASP.NET - Walidacja danych.
7. ASP.NET - Projektowanie serwisów internetowych - Strony wzorcowe.
8. ASP.NET - Podstawowe kontrolki danych.
9. ASP.NET - Zarządzanie stanem w aplikacjach. Parametry sesji i aplikacji.
10. Podstawy PHP, Framework PHP – na przykładzie CakePHP.

Hurtownie danych (HUD),
zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie projektu
1. Wprowadzenie do tematyki hurtowni danych z uwzględnieniem użycia ich w praktyce.
2. Podstawy architektury hurtowni danych.
3. Wielowymiarowy model danych.
4. Projektowanie hurtowni danych.
5. ETL – ekstrakcja, transformacja, ładowanie.
6. Problemy związane z odświeżaniem danych.
7. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań.
8. Metadane i jakość danych.
9. Problemy związane ze zmieniającymi się w czasie wartościami atrybutów.
10. ETL w SQL Server Integration Services.
11. Budowanie i dostosowywanie kostki do potrzeb biznesowych w SQL Server Analysis Services.
12. Tworzenie raportów w SQL Server Reporting Services.

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj