PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Bazy danych i ich aplikacje

Informacje ogólne

 

Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, pewne doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o projektowanie i administrowanie bazami danych i tworzenie systemów informatycznych.

 

Uzasadnienie wyboru studiów „Bazy danych i ich aplikacje”

Bazy danych są ważne, gdyż praktycznie wszystkie aplikacje i systemy informacyjne korzystają z danych przechowywanych w bazach danych. Bazy danych są powszechnie używane w zastosowaniach informatyki we wszystkich dziedzinach życia.
Znajomość baz danych jest jedną z najczęściej wymaganych umiejętności na informatycznym rynku pracy. Wiele osób po innych kierunkach studiów jest zainteresowane studiowaniem baz danych, bo brakuje im w swojej pracy zawodowej praktycznej wiedzy o bazach danych.

 

Terminy naborów: studia internetowe do 7 marca, studia zaoczne do 12 marca 2014 roku. 

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Czas trwania: 2 semestry

Tryby realizacji:
1. wieczorowy (piątki i poniedziałki) - przewidziane jest łącznie 30 zjazdów; liczba godzin zajęć na zjeździe od 6 do 8.
2. zaoczny (sobota-niedziela) - przewidziane jest łącznie 16 zjazdów; liczba godzin zajęć na zjeździe od 12 do 16.

3. internetowy

Początek zajęć przez internet: 1 marca 2014.

 

Plan zajęć

Bazy danych i ich aplikacje - semestr I


Kierownik Studiów: prof. dr Lech Banachowski, tel. 58 44 530; e-mail: lech@pjwstk.edu.pl

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie

 

Opłaty:
1. Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
2. Czesne za semestr:
2a. dla trybów wieczorowego i zaocznego: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)
2b. dla trybu internetowego: 2 200 zł (możliwość opłaty w ratach)


Konto, na które należy przekazywać opłaty

Bank DnB NORD Polska S.A.

numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

SWIFT: MHBFPLPW
z dopiskiem nazwy kierunku

 

 

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj