PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> Technologie Internetu

Informacje ogólne

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących w firmach, przedsiębiorstwach wymagających stosowania nowoczesnych technik komputerowych w codziennej pracy, zarządzaniu i promocji. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedze informatyczną, w tym szczególnie umiejętność programowania w dowolnym języku i zamierzające uzupełnić swoją wiedze o elementy informatyki i technik komputerowych do programowania zastosowań internetowych.

Czas trwania:
2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota–niedziela); przewidywanych jest łącznie 16 zjazdów; liczba godzin zajęć na zjeździe od 12 do 16.


Zajęcia odbywają się: w PJWSTK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

 

Terminy naborów: od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

 

ZASADY REKRUTACJI

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Kazimierz Subieta, tel. 58 44 564; e-mail: subieta@pjwstk.edu.pl

Program: 206 godz. (2 semestry) wykładów, ćwiczeń i laboratoriów

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie

 

Opłaty:
 
1. Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
2. Czesne za semestr: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)Konto, na które należy przekazywać opłaty

Bank DnB NORD Polska S.A.

numer rachunku: PL38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

SWIFT: MHBFPLPW
z dopiskiem nazwy kierunku

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj