PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Studia Podyplomowe >> IT w Biznesie

Informacje ogólne

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących lub zamierzających pracować w szeroko pojętym biznesie, zarządzaniu, kierowaniu działami ekonomicznymi w przedsiębiorstwach, firmach, bankach itp. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, pewne doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o elementy informatyki i technik komputerowych, które są niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu, kierowaniu i projektowaniu.

Czas trwania: 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela); przewidzianych jest łącznie 16 zjazdów; liczba godzin zajęć na zjeździe od 12 do 16.

 

Terminy naborów: od 7 stycznia do 28 lutego 2014 roku  (lub do wyczerpania miejsc).

Zajęcia odbywają się w PJWSTK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

 

ZASADY REKRUTACJI

 

Specjalizacje: Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji, E – Biznes

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Kazimierz Subieta, tel. 58 44 564; subieta@pjwstk.edu.pl

Program: 214 godz. zajęć (2 semestry) dla specjalizacji E-Biznes i 208 godz. dla specjalizacji Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji, w tym 178 godz. wspólnych dla obu specjalizacji

Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie

 

Opłaty:
 
1. Wpisowe: 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł)
2. Czesne za semestr: 3 200 zł (możliwość opłaty w ratach)


Konto, na które należy przekazywać opłaty

Bank DnB NORD Polska S.A.

numer rachunku: PL38 2190 0002 3000 0046 2893 0101

SWIFT: MHBFPLPW
z dopiskiem nazwy kierunku

poczta dziekanat podania

 

Studenci PJWSTK w krajowym finale Imagine Cup 2014

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

25-26 marca Warszawskie Dni Informatyki

archiwum >>


 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj