PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Rekrutacja >> Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe

 

PJWSTK w Warszawie w roku akademickim 2014/2015 oferuje następujące studia podyplomowe:

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 

Rekrutacja na roku akad. 2014/2015 trwać będzie od 15 maja do 20 września (lub do wyczerpania miejsc).

 

Przyjęcia na Studia Podyplomowe odbywają się w kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Wyjątek stanowią kierunki: "IT w Biznesie" i "Technologie Internetu", gdzie rekrutacja odbywa się na podstawie oceny kwestionariusza kwalifikacyjnego [pobierz].

 


1. Kandydat zobowiązany jest zarejestrować się on-line poprzez portal rekrutacyjny – https://rekrutacja2.pjwstk.edu.pl/

2. Po dokonaniu rejestracji należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:

 • CV
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów (uzyskania tytułu licencjata, inżyniera, magistra)
 • suplement (wydawany wraz z dyplomem od 2005 roku)
 • podanie:
 • - druk podania na kierunek Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych [tutaj]   
  - druk podania na pozostałe kierunki [tutaj]

 • formularz kwalifikacyjny (wyłącznie na specjalizacja IT w Biznesie i Technologie internetu) [tutaj].
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym
 •  

  3. Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę kwalifikacyjną na studia.

  4. Kandydat otrzymuje decyzję Komisji Kwalifikacyjnej drogą elektroniczną, na adres podany w rejestracji on-line.

  5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest zapłacić wpisowe oraz dostarczyć kopię dowodu wpłaty. Wpisowe jest bezzwrotne.

  6. Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje z Uczelnią Kontrakt.

   

  Opłatę wpisowego należy dokonywać na swoje indywidualne konto - widoczne na własnym profilu rekrutacyjnym (po zalogowaniu na stronie rekrutacji online: https://rekrutacja.pjwstk.edu.pl/ )

   

  W wyjątkowych sytuacjach wpłat można dokonać na ogólne konto uczelni:
  Bank DnB NORD Polska S.A.
  numer rachunku: 38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
  W tytule podać imię i nazwisko, wpisowe/rozmowa kwalifikacyjna, kierunek
  Np. Jan Nowak, wpisowe, informatyka
  numer rachunku dla przelewów zagranicznych
  38 2190 0002 3000 0046 2893 0101
  SWIFT: MHBFPLPW


  Czesne i inne opłaty za studiowanie studenci wnoszą na indywidualne numery kont, które są dostępne na własnym profilu studenckim dostępnym na stronie: https://dziekanat.pjwstk.edu.pl/

   

   

   

  poczta dziekanat podania

   

   

  kontakt

  Adres
  ul. Koszykowa 86,
  02-008 Warszawa

  tel. (+48) 022 58 44 500
  fax. (+48) 022 58 44 501

  e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

  Skype: pjwstk_info

   

  Biuro Rekrutacji
  tel. (+48) 022 58 44 590

  e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

   

  kontakty
  dojazd
  drukuj