PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia

Władze

REKTOR: dr hab. Jerzy Paweł Nowacki

 

Prorektorzy: dr Aldona Drabik, dr hab. inż. Adam Wierzbicki

 

Kanclerz: mgr inż. Barbara Nowacka

Dyrektor Administracyjny: mgr inż. Jan Jedliński

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI:

Dziekan: dr Aldona Drabik

Prodziekani: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta, dr Paweł Lenkiewicz, dr hab. Piotr Habela

 

WYDZIAŁ SZTUKI NOWYCH MEDIÓW:

Dziekan: prof. dr hab. Marian Nowiński

Prodziekani: dr Włodzimierz Pastuszak, dr Jacek Rokosz, dr hab. Piotr Perepłyś

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ:

Dziekan: dr Małgorzata Cieciora

Prodziekan: mgr inż. Rafał Muniak

 

WYDZIAŁ KULTURY JAPONII

Dziekan: (p.o. dziekana) prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski

Prodziekan: Mitsuhiko Toho, prof. PJWSTK

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY INFORMATYKI W BYTOMIU

Dziekan prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY INFORMATYKI W Gdańsku

Dziekan dr hab. Marek Bednarczyk

 

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY SZTUKI NOWYCH MEDIÓW W Gdańsku

Dziekan dr Mariusz Sładczyk

 

 

Senat PJWSTK kadencji 2013-2018


Dr hab. Lech Banachowski
Dr Krzysztof Barteczko
Dr hab. Marek A. Bednarczyk
Dr Małgorzata Cieciora
Prof. dr hab. Piotr Dembiński
Dr Aldona Drabik
Dr Maciej Dubejko
Dr Marek Gałaj     
Dr hab. Piotr Habela
Mgr inż. Jan Jedliński
Dr hab. Andrzej Kalina
Dr hab. Anna Klimczak
Prof. dr hab. Witold Kosiński
Dr hab. Romuald Kotowski
Dr Paweł Lenkiewicz
Prof. dr hab. Jan Madey
Dr hab. Krzysztof Marasek
Mgr inż. Elżbieta Mrówka – Matejewska
Mgr inż. Barbara Nowacka
Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki
Prof. dr hab. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Marian Nowiński
Prof. dr hab. inż. Maria Orłowska
Dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska
Dr hab. Piotr Perepłyś
Prof. dr hab. Lech Polkowski
Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Dr hab. inż. Marcin Sikorski
Dr Mariusz Sładczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
Mgr Anna Szwejkowska
Prof. Mitsuhiko Toho
Mgr Maria Trąmpczyńska
Prof. dr hab. inż. Marek Tudruj
Prof. dr hab. Jerzy S. Wasilewski
Dr hab. Alicja Wieczorkowska
Dr hab. Adam Wierzbicki
Prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski
Prof. dr hab. Jan Zabrodzki

Barbara Andrzejewska
Rafał Banach
Katarzyna Chilimoniuk
Bartosz Krasiński
Katarzyna Krzewińska
Łukasz Ligęza
Nina Mikulska
Marcin Niewiński
Rafał Wieczorek
Bartosz Wyszyński

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj