PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Strona główna >> Uczelnia

Historia

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.

 

W 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.

 

Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB);

 

W 1998 roku PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki;

W 2000 roku pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej - Third Country Trainning Program;

 

W październiku 2000 roku w PJWSTK rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO;

 

W 2002 roku uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

 

W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych;

 

W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet.

PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

 

Uczelnia w roku 2003 otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki.

 

W 2004 roku w PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego NŌRYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center - jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE GMAT oraz PMI poprzez Internet;

 

W 2004 roku PJWSTK podpisała umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, na mocy której w PJWSTK utworzony został nowy wydział – Sztuka Nowych Mediów.

 

W 2006 roku Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne"

 

W roku 2007 PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku „Kulturoznawstwo” i uruchomiła Wydział Kultury Japonii. Również w 2007 roku Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej. Inkubator ten wygrał również konkurs MNiSW na wsparcie inkubatorów „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

 

W październiku 2007 uruchomiono oddział w Gdańsku, na którym prowadzone są studia na kierunku Informatyka

 

W 2008 roku Rektor PJWSTK, dr Jerzy Paweł Nowacki, został odznaczony przez Rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane przez Japonię. Rektor otrzymał order za wybitne zasługi na rzecz współpracy polsko-japońskiej.

 

W 2009 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. W tym samym roku uruchomiona została specjalizacja "Informatyka Społeczna" na studiach II-go stopnia na kierunku Informatyka. W r.a. 2009/2010 studia były opłacane przez grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

W 2010 w PJWSTK w Gdańsku powstał wydział Sztuki Nowych Mediów, kształcący studentów na kierunku "Grafika". Od października uruchomione zostały tez studia II stopnia na kulturoznawstwie.

 

W 2011 uruchomiona zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK, we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz "Genomed" S.A. prowadzone są w ramach projektu "Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W październiku 2011 JM Rektor PJWSTK, dr. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd
drukuj