PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Prezentacje specjalizacji na studiach inżynierskich

Studenci 2 roku studiów stacjonarnych i 3 roku studiów niestacjonarnych powinni wybrać specjalizację, na której chcą kontynuować studia.
Wybór specjalizacji określa tematykę pracy inżynierskiej i przedmioty specjalizacyjne realizowane w ostatnich semestrach studiów.
Pod koniec maja zostanie uruchomiona ankieta na stronie www, umożliwiająca Państwu wybór specjalizacji. O uruchomieniu ankiety zostaną Państwo powiadomieni osobnym mailem.

Aby ułatwić Państwu decyzję, w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prezentacje specjalizacji. Będą one prowadzone przez kierowników specjalizacji lub osoby zaangażowane w ich prowadzenie. Prezentacje będą więc doskonałą okazją do zapoznania się z tematyką specjalizacji oraz przyszłymi promotorami.

Prezentacje będą odbywały się w cztery kolejne czwartki, w godz. 13:30-15:00 w dużej auli. Każda prezentacja potrwa około 30 minut.
Dodatkowo, podczas przerwy obiadowej w trakcie zjazdów studiów zaocznych, odbędą się krótkie prezentacje wiodących specjalizacji dla studentów niestacjonarnych, którzy nie mogą uczestniczyć w prezentacji w podstawowym terminie.

Harmonogram prezentacji:

9 maja:
- 13:30, Multimedia, dr hab. Alicja Wieczorkowska, dr Krzysztof Szklanny
- 14:00, Multimedia - programowanie gier, mgr inż. Konstanty Kalicki
- 14:30, Multimedia - animacja 3D, mgr inż. Piotr Pawłowski

16 maja
- 13:30, Programowanie systemowe i sieciowe, dr hab. Adam Wierzbicki
- 14:00, Sieci urządzeń mobilnych, mgr inż. Michał Tomaszewski
- 14:30, Programowanie aplikacji biznesowych, prof. Krzysztof Barteczko

23 maja
- 13:30, Bazy danych, dr inż. Paweł Lenkiewicz
- 14:00, Inteligentne systemy przetwarzania danych, dr Dorota Cendrowska

6 czerwca
- 13:30, Inżynieria oprogramowania i baz danych, dr hab. Piotr Habela
- 14:00, Inteligentne metody inżynierii wiedzy, prof. Lech Polkowski
- 14:30, Systemy rozproszone i równoległe, mgr Adam Smyk

Prezentacje w trakcie zjazdów studiów zaocznych:

18 maja:
- 13:30, Sieci urządzeń mobilnych, mgr inż. Michał Tomaszewski
- 13:50, Programowanie systemowe i sieciowe, dr hab. Adam Wierzbicki
       
19 maja:
- 13:30, Bazy danych, dr inż. Paweł Lenkiewicz
- 13:50, Programowanie aplikacji biznesowych, prof. Krzysztof Barteczko
       
1 czerwca:
- 13:30, Inteligentne systemy przetwarzania danych, prof. Witold Kosiński

2 czerwca:
- 13:30, Inżynieria oprogramowania i baz danych, dr hab. Piotr Habela
- 13:50, Inteligentne metody inżynierii wiedzy, prof. Lech Polkowski

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd