PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013


Szanowni Studenci,

Od 3 września 2012 do 14 października 2012 w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2012/2013.
Przed terminem wrześniowym zostanie wysłana do Państwa wiadomość przypominająca oraz pozostałe, szczegółowe informacje.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Uczelnianej Komisji Stypendialnej z dnia 1 października 2011, dot. średniej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJWSTK w roku akademickim 2012/2013, średnia ocen uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów PJWSTK zostaje zwiększona i ustalona na poziomie 4,60.  Stypendium otrzyma tylko 10% najlepszych studentów każdego kierunku.

Wszystkie wnioski dostępne będą na stronie www Uczelni, w zakładce Sprawy Studenckie – Pomoc Materialna – Dokumenty. Nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie lub w formie podania, przyjmowane będą jedynie wnioski na przygotowanych drukach z podpisem studenta.

Warunki ubiegania się i otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych pozostają bez zmian i znajdują się na stronie www Uczelni, w zakładce Sprawy Studenckie – Pomoc Materialna - Podstawowe Informacje. 
W przypadku jakichkolwiek zmian zostaną one podane do Państwa wiadomości we wrześniu.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd