PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Zarządzenie prorektora nt ponownego wpisania byłych studentów i aktualnych studentów zmieniających r

ZARZĄDZENIE PROREKTORA
z dnia 11 maja 2012

Dot.: ponownego wpisania byłych studentów i aktualnych studentów zmieniających rok/kierunek/tryb studiów

Z uwagi na konieczność ujednolicenia systemu przywracania na listę studentów byłych studentów PJWSTK po skreśleniach, rezygnacjach oraz aktualnych studentów, którzy zmieniają tryb, rok, kierunek itd., ustalono, że od najbliższej rekrutacji na rok akad. 2012/13, formalności związane z ponownym  nadaniem im statusu studenta lub zmianę trybu/rocznika/ kierunku będą załatwiane przez dziekanat, a nie przez dział rekrutacji.
Dział Rekrutacji będzie obsługiwać tylko te osoby, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w dziekanacie jako studenci  PJWSTK.

Procedura ponownego wpisania na listę byłych studentów PJWSTK po skreśleniach/rezygnacjach oraz aktualnych studentów, którzy zmieniają tryb, rok, kierunek:
1.    Kandydat dostarcza do dziekanatu  podanie do dziekana o ponowne przyjęcie na listę studentów.
2.    W przypadku zmiany programu studiów należy wykonać transfer przedmiotów zgodnie z nowym programem. Transfer przedmiotów z poprzedniego programu studiów w PJWSTK na aktualny program studiów powinien być przekazywany przez dziekanat do osoby odpowiedzialnej za transfery, a nie tak jak do tej pory przez kandydata.
3.    W/w dokumenty wraz z informacją o sytuacji finansowej kandydata są przekazywane do dziekana, który podejmuje decyzję i przekazuje ją do dziekanatu.
4.    Kandydat zapoznaje się z decyzją i po jej zaakceptowaniu podpisuje nowy kontrakt z uczelnią o ile dziekan przyznał mu status studenta. W przypadku ponownego powtarzania 1 roku w kontrakcie należy uwzględnić  zmianę czesnego wynikająca z zaliczenia już niektórych przedmiotów na 1 roku.


poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd