PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Deklaracja zajęć na semestr letni 2011/2012
ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUKI NOWYCH MEDIÓW NR.18
z dnia 16 stycznia 2012 r.        dot.: deklaracji zajęć na semestr letni 2011/2012
DEKLARACJA ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI, rok akad. 2011/2012

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PJWSTK informuję, że w trakcie trwania semestru letniego,
tj. od 27 lutego do 23 czerwca 2012 nie będą odbywały się obrony i egzaminy dyplomowe.
Studenci, którzy nie obronią pracy dyplomowej będą mogli podejść do obrony dopiero w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Przypominam także obowiązujące zasady deklarowania zajęć na następny semestr:

1.    Termin składania deklaracji dotyczących zajęć w semestrze letnim 2011/2012 (powtarzanie przedmiotów, zmiana specjalizacji, zmiana trybu studiów itd.) upływa
17 lutego 2012 roku.
           Podania złożone po tym terminie nie gwarantują możliwości rozpoczęcia zajęć w semestrze
           letnim.
      
     2.   Powtarzanie przedmiotów jest możliwe tylko w tym trybie, na który student jest zapisany.   


3.    Bardzo proszę o rozważne deklarowanie przedmiotów do powtarzania. Zasady rezygnacji z deklarowanych ITN są zawarte w zarządzeniu Rektora z dnia 23.02.2009, które mówi, że w przypadku rezygnacji z zajęć złożonej w ciągu 3 tygodni od dnia rozpoczęcia zajęć danego semestru, studenta obowiązuje opłata za rezygnację za ITN, a ocena z tego przedmiotu nie jest wpisywana do protokołu. Po tym terminie przedmiot wybrany do realizowania w trybie ITN jest traktowany jako obowiązkowy do zaliczenia w tym semestrze i student ma obowiązek jego opłacenia i zaliczenia. W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia przedmiotu lub jego niezaliczenia w protokole jest wpisywana ocena 2 (ndst.).

4.    Przypominam także o obowiązku rozliczenia indeksu i kart egzaminacyjnych w terminie wyznaczonym przez Dziekanat. Studenci, którzy nie dopełnią tego obowiązku, zgodnie z wytycznymi MNiSW, nie będą mogli przystąpić do zajęć w semestrze letnim. Skreślenia z listy studentów dotyczą także tych studentów, którzy  nie obronili pracy licencjackiej oraz tych, którzy nie złożyli deklaracji dotyczącej wpisania na kolejny semestr (po urlopie, po ITN, po braku promocji).
 
5.    W czasie trwania studiów w PJWSTK możliwa jest tylko jedna zmiana trybu studiów
na danym kierunku.

6.    Zaległe przedmioty (niezaliczenie ćwiczeń) należy powtarzać w najbliższych semestrach,
w których te przedmioty występują.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd