PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

terminy obron: studia niestacjonarne

ZARZĄDZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SNM NR.13
z dnia 5 kwietnia  2011 r.

Termin obron w semestrze letnim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych został ustalony na: 9-10 lipca 2011 r.
Studenci, którzy w tym terminie będą podchodzili do obrony mają obowiązek dostarczyć do 27 czerwca 2011 roku wszystkie wymagane dokumenty.

Dodatkowy termin obron w semestrze letnim 2010/2011 na studiach niestacjonarnych został ustalony na 24-25 września 2011 r.
Studenci, którzy w tym terminie będą podchodzili do obrony mają obowiązek dostarczyć do 5 września 2011 roku wszystkie wymagane dokumenty.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą dopuszczone do obrony w wyżej wymienionym terminie.


 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd