PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR.10

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR.10
z dnia 6 grudnia 2010 r.


Termin obron w semestrze zimowym 2010/2011 został ustalony na 17 stycznia 2011 roku.
Studenci, którzy w tym terminie będą podchodzili do obrony mają obowiązek dostarczyć do 11 stycznia 2011 roku wszystkie wymagane dokumenty.
Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą dopuszczone do obrony w wyżej wymienionym terminie.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd