PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Specjalizacje 2010/2011

W roku akademickim 2010/2011 PJWSTK oferuje nastepujące specjalizacje:

Studia stacjonarne:

A_BD. Bazy danych
A_IO. Inżynieria oprogramowania i baz danych OPIS
B. Programowanie systemowe i sieciowe OPIS
C. Systemy rozproszone i równoległe - OPIS
D. Inteligentne systemy przetwarzania danych - OPIS
DW. Eksploracja WWW (Web Mining) - OPIS
E. Multimedia - OPIS
E_3D. Multimedia – Animacja 3D - OPIS
E_PG. Multimedia – Programowanie gier - OPIS
F. Robotyka - OPIS
G. Programowanie aplikacji biznesowych - OPIS
H. Sieci urządzeń mobilnych OPIS

 

Studia niestacjonarne:

A_BD. Bazy danych
A_IO. Inżynieria oprogramowania i baz danych OPIS
B. Programowanie systemowe i sieciowe OPIS
C. Systemy rozproszone i równoległe - OPIS
D. Inteligentne systemy przetwarzania danych - OPIS
DW. Eksploracja WWW (Web Mining) - OPIS
E. Multimedia - OPIS
E_3D. Multimedia – Animacja 3D - OPIS
E_PG. Multimedia – Programowanie gier - OPIS
F. Robotyka - OPIS
G. Programowanie aplikacji biznesowych - OPIS
H. Sieci urządzeń mobilnych OPIS

 


DOTYCZY STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW DZIENNYCH I 3 ROKU STUDIÓW ZAOCZNYCH.


Każdy student jest zobowiązany do wyboru jednej specjalizacji, na której chce kontynuować studia. Studenci, którzy chcieliby studiować dwie specjalizacje jednocześnie, będą musieli zaznaczyć swój wybór o drugą specjalizację w ankiecie. Ankieta jest aktywna od 10 do 31 maja 2010 i po tym terminie nie będzie możliwa zmiana decyzji.


http://spec.pjwstk.edu.pl

Osoby studiujące w trybie ITN, które chcą rozpocząć specjalizację inżynierską w najbliższym semestrze, powinny zgłosić się do Dziekanatu, aby aktywować konto w ankiecie. Dotyczy to również osób, które już kiedyś wybierały specjalizację, a chcą ją rozpocząć ponownie.

 

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd