PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Zarządzenie dziekana - obieg dokumentów przed obroną

Wydział Sztuki Nowych Mediów

ZARZĄDZENIA DZIEKANA NR.8
z dnia 27kwietnia 2010 r.

Dot.: Zmiany Zarządzenia Dziekana nr. 2 z dnia 29 maja 2009 r., dotyczące procedury i obiegu dokumentów przed obroną tytułu licencjata.

Wszyscy studenci podchodzący do obrony pracy licencjackiej zobowiązani są do:
1.    Złożenia w Dziekanacie indeksu wraz z kartą egzaminacyjną za ostatni semestr oraz wypełnionego przez promotora formularza korekt co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony.
2.    Pobranie z Dziekanatu co najmniej  na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony druków: „Podanie o dopuszczenie do obrony pracy dyplomowej” oraz „Ocena pracy dyplomowej” dla promotorów oraz recenzenta.
3.    Złożenia wypełnionych druków „Podania o dopuszczenie do obrony pracy licencjackiej” oraz „Ocena pracy dyplomowej” w Dziekanacie na 7 dni przed obroną.
4.    Złożenie jednego oprawionego egzemplarza pracy dyplomowej wraz z dwoma egzemplarzami pełnej pracy w formie elektronicznej praca pisemna wraz z pracą praktyczną  ( płytki CD) na 7 dni przed obroną.
5.     Na Wydziale Sztuki Nowych Mediów osobą odpowiedzialną i stwierdzającą końcową wersję pracy dyplomowej  praktycznej dostarczanej na płytkach
 ( CD/DVD) przed złożeniem tych prac w Bibliotece oraz Dziekanacie jest promotor główny ( składający swój podpis na płytce ).
6.    Pobranie z Dziekanatu „Protokołu Komisji Egzaminu Dyplomowego” przed egzaminem w dniu obrony.
Dostarczenia 4 sztuk zdjęć do dyplomu w formacie 45mm x 65mm po obronie.
7.    Zdania dokumentów pobranych z Uczelni tj. legitymacja, identyfikator.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd