PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Lektoraty - studia stacjonarne 2 i 3 rok

Lektoraty 2 rok - dzienne


Bardzo prosimy studentów 2 roku do zgłaszania się na zajęcia językowe zgodnie z godzinami wynikającymi z planu ogólnego, ale do sal wymienionych poniżej. Przydział studentów z grup zlikwidowanych jest na razie tymczasowy – w razie gdyby grupy się zrobiły zbyt liczne, będziemy je dzielic inaczej.

2 rok Informatyka oraz Zarządzanie

Środa/piątek
Godz 11.30-13.00

Grupa zaawansowana (+ dawni studenci p.Świerk i Jakubowskiej) – p. Godlewska sala D304

Grupa średnia – p.Kwiatkowska sala 120 (Budynek Główny)

Grupa średnia – p. Krajczyńska sala 119Godz 13.30-15.00

Grupa zaawansowana – p. Godlewska sala D304

Grupa zaawansowana (własna + dawni studenci p.Świerk i p.Jakubowskiej)  – p.Kwiatkowska sala 120 (Budynek Główny)

Grupa średnia – p. Krajczyńska sala 119

Grupa średnia (dawna grupa p.Robins+dawni studenci p.Kwiatkowskiej z grupy najniższej) – p. Robins sala 112
2 rok AW, Grafika i KJ

Architektura Wnętrz

Poniedziałek 11.30-13.00; środa 15.15 – 16.45

Grupa zaawansowana – p. Ślusarczyk sala E3 (poniedziałek), s.E3 (środa)
Grupa średnia – p. Sierański s. E2 (poniedziałek), s.E1 (środa)


Grafika


Poniedziałek 11.30-13.00; środa 15.15 – 16.45

Grupa zaawansowana 1 (od p.Nowak w zeszlym semestrze o 8.00 w piatek) – p.Świerk, sala D304

Grupa zaawansowana2 (p. Nowak w zeszłym semestrze o 9.45 w piątek) – p. Rzeźnik, sala 112

Grupa średnia 1 (w zeszłym roku p. Jakubowska, o 8.00 rano w piątek) – p.Krajczyńska, sala 119

Grupa średnia 2 (w zeszłym roku p. Jakubowska o 9.45 w piątek) –
p. Jakubowska, sala 120

Grupa najniższa – p. Mikołajczyk, sala D 305


Kultura Japonii

Poniedziałek 13.30 – 15.00, środa 15.15 – 16.45

Grupa zaawansowana – Nanako Sugiyama, sala 118 (poniedziałek, sroda)

Grupa średnia (w zeszłym roku p. Krajczyńska) – p. Robins , sala 112 (poniedziałek) oraz sala 131 (środa)

Grupa średnia niższa (w zeszłym roku p.Mikołajczyk) – p. Nowak, sala 13
Lektoraty 3 rok - dzienneBardzo prosimy studentów 3 roku do zgłaszania się na zajęcia językowe zgodnie z godzinami wynikającymi z planu ogólnego, ale do sal wymienionych poniżej. Przydział studentów z grup zlikwidowanych jest na razie tymczasowy – w razie gdyby grupy się zrobiły zbyt liczne, będziemy je dzielic inaczej.

3 rok Informatyka oraz Zarządzanie

Wtorek/czwartek
Godz 8.00 – 9.30

Grupa zaawansowana 1 – p. Sierański sala D304

Grupa zaawansowana 2  – p. Rzeźnik sala 120

Grupa średnia – p. Robins sala D305

Grupa średnia niższa (dawna grupa p.Zagrobelnej) – p. Kwiatkowska sala 119

Hiszpański – p. Czuba s. 112


Godz 9.45 – 11.15

Grupa zaawansowana  1 – p. Sierański sala D304

Grupa średnia-niższa (dawna grupa p. Godlewskiej)  – p. Robins sala D305

Grupa zaawansowana 2 – p. Kwiatkowska sala 119


3 rok AW, Grafika i KJ

Architektura Wnętrz
Zajęcia dzielone z informatyką wieczorową – środa 17.00 – 18.30, sale D304, D305 (prowadząe bez zmian)

Grafika

Wtorek/czwartek 15.15 – 16.45

Grupa zaawansowana  – p.Godlewska, sala D304 (wtorek), D302 (czwartek)

Grupa średnia 1  – p.Sierański, sala D305 (wtorek), D304 (czwartek)

Grupa średnia 2  – p. Ślusarczyk, sala 119 (wtorek), sala D 305 (czwartek)

Grupa najniższa – p. Krysińska (+ studenci p.Nowak), sala 120 (wtorek), 119 (czwartek)

Hiszpański – p.Czuba, sala 13 (wtorek), sala 112 (czwartek)


Kultura Japonii (grupa zaawansowana i najniższa razem z Grafiką)
Wtorek/czwartek 15.15 – 16.45

Grupa zaawansowana  – p.Godlewska, sala D304 (wtorek),  D302 (czwartek)

Grupa średnia  – p.Szczepanowska, sala 112 (wtorek), 120 (czwartek)

Grupa najniższa – p. Krysińska (+ studenci p.Nowak), sala 120 (wtorek), 119 (czwartek)


poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd