PJWSTK
PJWSTK Warszawa Gdańsk Bytom PL EN RU

 

Dodatkowe egzaminy - AM2, ISO

W dniu 11 września 2009 roku o godzinie 16.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z AM2 dla studentów dziennych i wieczorowych.

Do egzaminu mogą podejść studenci , którzy mają zaliczone ćwiczenia.

Należy wnieść opłatę za egzamin 70 zł oraz okazać dowód wpłaty w dziekanacie do dnia 09 września 2009 roku.

......................................................................W dniu 24 września 2009 roku o godzinie 17.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z ISO dawne ISI (studia magisterskie)

Do egzaminu mogą podejść studenci , którzy mają zaliczone ćwiczenia.

Należy wnieść opłatę za egzamin 70 zł oraz okazać dowód wpłaty w dziekanacie do dnia 22 września 2009 roku.

poczta dziekanat podania

 

 

kontakt

Adres
ul. Koszykowa 86,
02-008 Warszawa

tel. (+48) 022 58 44 500
fax. (+48) 022 58 44 501

e-mail: pjwstk@pjwstk.edu.pl

Skype: pjwstk_info

 

Biuro Rekrutacji
tel. (+48) 022 58 44 590

e-mail: rekrutacja@pjwstk.edu.pl

 

kontakty
dojazd